• سه شنبه 17 خرداد 1401 - 17:49
  • 571
  • 0 دیدگاه

شرایط فروش کشنده فوتون ایران خودرو خرداد ۱۴۰۱ | فروش نقدی کامیون فوتون h4 از ۲۱ خرداد

اطلاعیه فروش نقدی ایران خودرو برای کشنده فوتون H4 با قیمت نقدی قطعی ۲ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ شروع می شود.  متقاضیان جهت ثبت نام کامیون کشنده فوتون ایران خ
شرایط فروش کشنده فوتون ایران خودرو خرداد ۱۴۰۱ | فروش نقدی کامیون فوتون h4 از ۲۱ خرداد

اطلاعیه فروش نقدی ایران خودرو برای کشنده فوتون H4 با قیمت نقدی قطعی ۲ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ شروع می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام کامیون کشنده فوتون ایران خودرو  از تاریخ شنبه ۲۱ خرداد به وبسایت ایران خودرو جهت ثبت نام مراجعه نمایند 

ثبت نام فوتون ایران خودرو دیزل خرداد ۱۴۰۱

متن کامل خبر اطلاعیه فروش نقدی کامیون فوتون h4 ایران خودرو دیزل 

ایران خودرو دیزل از صبح ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فروش کشنده فوتون H4 را با قیمت قطعی آغاز خواهد کرد. 

قیمت 

ایران خودرو دیزل فروش نقدی مرحله ای کشنده فوتون H4 را با قیمت قطعی ۲ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۱ خرداد شروع می کند.

زمان تحویل

در این طرح فروش نیز آبان و آذر سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.

ثبت نام فوتون کشنده خرداد ۱۴۰۱

ثبت نام کامیون کشنده فوتون

واضح نیوز