شرایط و مدارک مورد نیاز بازنشستگی تامین اجتماعی با ۱۰ سال سابقه بیمه؛ ۱۴٠۲

واضح نیوز- چگونه میتوان با بیمه تامین اجتماعی کمتر از ۱٠ سال، از بیمه بازنشستگی گرفت.  چه شرایطی مورد نیاز است تا بیمه تامین اجتماعی شما را با سابقه کمتر از ده سال بازنشسته کند.   تو
شرایط و مدارک مورد نیاز بازنشستگی تامین اجتماعی با ۱۰ سال سابقه بیمه؛  ۱۴٠۲

واضح نیوز- چگونه میتوان با بیمه تامین اجتماعی کمتر از ۱٠ سال، از بیمه بازنشستگی گرفت.  چه شرایطی مورد نیاز است تا بیمه تامین اجتماعی شما را با سابقه کمتر از ده سال بازنشسته کند.  

توضیحات معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درخصوص شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی:  

برای بازنشستگی بیمه‌شدگان با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی شرط سنی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

وی درخصوص نحوه برخورداری از شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه توضیح داد: افراد برای بهره‌مندی از شرایط سنی، اگر زیر ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند می‌توانند کسری سابقه خود را تا ۱۰ سال خریداری کنند. 

معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به طور مثال، اگر افراد ۶ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی باید چهار سال سابقه بیمه‌پردازی‌شان را خریداری کنند تا میزان سابقه آنها به ۱۰ سال برسد و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

زدا در پاسخ به این سوال که آیا این قانون برای صنوف مختلف،‌ متفاوت است یا خیر؟ اینطور پاسخ داد: این موضوع هیچ ارتباطی به نوع صنوف ندارد و فقط نبایستی جزو بیمه‌شدگان دولتی باشند به عبارتی بیمه‌شدگان دولتی و قراردادی مشمول این طرح نیستند.

ایسنا