• شنبه 15 مهر 1402 - 8:03
  • 93
  • 0 دیدگاه

جزئیات توزیع شیرخشک با کدملی و تاریخ تولد فرزند نوزاد در زاهدان؛ علت چیست؟

واضح نیوز- توزیع شیرخشک فقط با ارائه کد ملی و تاریخ تولد کودک در داروخانه های زاهدان : از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴٠۲ ارائه کدملی و تاریخ تولد فرزند شیرخوار به داروخانه جهت دریافت شیرخشک در این شهر الزامی اس
جزئیات توزیع شیرخشک با کدملی و تاریخ تولد فرزند نوزاد در زاهدان؛  علت چیست؟

واضح نیوز- توزیع شیرخشک فقط با ارائه کد ملی و تاریخ تولد کودک در داروخانه های زاهدان : از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴٠۲ ارائه کدملی و تاریخ تولد فرزند شیرخوار به داروخانه جهت دریافت شیرخشک در این شهر الزامی است.

علت توزیع شیر خشک با کارت ملی چیست؟ 

به منظور مدیریت توزیع شیر خشک و همچنین اطمینان از دسترسی مصرف کنندگان، عرضه شیرخشک معمولی در داروخانه ها فقط با ارائه کد ملی و تاریخ تولد و بر اساس اطلاعات شناسنامه ای کودک، انجام خواهد شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: از هم استانی های عزیز درخواست می شود در زمان مراجعه به داروخانه، اطلاعات مربوط به کد ملی و تاریخ تولد کودک را به مسئول فنی داروخانه ارائه دهند تا پس از ثبت اطلاعات در سامانه الکترونیکی مربوطه، شیر خشک در اختیار آنها قرار گیرد.