تبلیغات بنری
  بازی آلمان و کره جنوبی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ ممکن است خساراتی را به اقتصاد آلمان وارد کند.به گزارش اسپوتنیک ، تحقیقات انجام شده در دانشکده ی بیزنس آلمان گویای آن است.این بازی با روز چهارشنبه در ساعت ۱۷.۰۰ به وقت مسکو یعنی ۱۶.۰۰ در آلمان آغاز شد. این تحقیقات نشان می دهد که تقریبا ۳۰ درصد کارمندان در این زمان مشغول کارهستند. اگر نیمی از آنها تصمیم بگیرند که بازی را تماشا کنند، در نتیجه کار خود را در این ساعت رها می کنند و اقتصاد کشور ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو ضرر می کند. در عین حال محققان تاکید…
ضرر میلیونی آلمان برای بازی های جام جهانی روسیه / حذف از رقابت ها

 

بازی آلمان و کره جنوبی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ ممکن است خساراتی را به اقتصاد آلمان وارد کند.

به گزارش اسپوتنیک ، تحقیقات انجام شده در دانشکده ی بیزنس آلمان گویای آن است.
این بازی با روز چهارشنبه در ساعت ۱۷.۰۰ به وقت مسکو یعنی ۱۶.۰۰ در آلمان آغاز شد. این تحقیقات نشان می دهد که تقریبا ۳۰ درصد کارمندان در این زمان مشغول کارهستند.

اگر نیمی از آنها تصمیم بگیرند که بازی را تماشا کنند، در نتیجه کار خود را در این ساعت رها می کنند و اقتصاد کشور ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو ضرر می کند.

در عین حال محققان تاکید می کنند که تجربه تماشای فوتبال با همکاران سر کار ممکن است روحیه ی همکاری گروهی را افزایش دهد که تاثیر مثبتی در تولید در روزهای بعدی دارد.

آلمان این بازی را با نتیجه ۲ برصفر به کره جنوبی واگذار کرد و از ادامه جام جهانی باز ماند.