• جمعه 21 مهر 1402 - 17:06
  • 117
  • 0 دیدگاه
  • ورزشی ,

مهدی طارمی نامزد بازیکن سال آسیا شد

طارمی نامزد بازیکن سال آسیا شد واضح نیوز؛ نامزدهای بهترین های فوتبال و فوتسال آسیا با حضور چندین نماینده از ایران به صورت رسمی از سوی AFC اعلام شدند. کاندیداهای بهترین‌های سال آسیا در فوتبال و
مهدی طارمی نامزد بازیکن سال آسیا شد

طارمی نامزد بازیکن سال آسیا شد

واضح نیوز؛ نامزدهای بهترین های فوتبال و فوتسال آسیا با حضور چندین نماینده از ایران به صورت رسمی از سوی AFC اعلام شدند.

کاندیداهای بهترین‌های سال آسیا در فوتبال و فوتسال اعلام شدند که مهدی طارمی نامزد بهترین بازیکن خارج از آسیا، امین حزباوی نامزد بهترین بازیکن جوان سال، مسلم اولاد قبا و سعید احمد عباسی کاندید بهترین بازیکن فوتسال آسیا شدند.