عربستان تنها کشور درخواست کننده میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴

فیفا رسما اعلام کرد: عربستان تنها کشوری است که برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ درخواست داده است. به این ترتیب باید منتظر انتخاب عربستان به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ بود.
عربستان تنها کشور درخواست کننده میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴

فیفا رسما اعلام کرد: عربستان تنها کشوری است که برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ درخواست داده است.

به این ترتیب باید منتظر انتخاب عربستان به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ بود.