عزم ایران خودرو برای تولید خانواده پژو با تیراژ بالای ۱۵۵ هزار دستگاه در سال جاری

ایران خودرو تا پایان سال جاری قصد دارد تا حدود 157 هزار و 600 دستگاه از اعضای خانواده پژو را برای مشتریان فاکتور کند. به گزارش واضح نیوز؛ این خودروساز تا پایان نیمه اول سال جاری نزدیک به 146 هزار و 5
عزم ایران خودرو برای تولید خانواده پژو با تیراژ بالای ۱۵۵ هزار دستگاه در سال جاری

ایران خودرو تا پایان سال جاری قصد دارد تا حدود 157 هزار و 600 دستگاه از اعضای خانواده پژو را برای مشتریان فاکتور کند.

به گزارش واضح نیوز؛ این خودروساز تا پایان نیمه اول سال جاری نزدیک به 146 هزار و 500 دستگاه انواع پژو را رهسپار بازار کرده بود.

مدیران ایران خودرو پیش بینی کردند بیش از 304 هزار دستگاه از اعضای خانواده پژو را برای مشتریان فاکتور کنند.

البته ممکن است این روند تنها تا پایان سال جاری پابرجا باشد و در سال آینده مدیران ارشد این خودروساز متفاوت از آنچه در سال 1402 رقم خورد، برنامه ریزی کنند.