فیلم | علت بالا بودن قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژ چینی در بازار ایران را بدانید

به این دلایل قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران بالاست (توضيحات محمد مهدی تفظلی مجری و تهیه کننده اسب بخار ) از دلایل مهم بالا بودن قیمت خودروهای خارجی در ایران  هزینه دور زدن تحر
فیلم | علت بالا بودن قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژ چینی در بازار ایران را بدانید

به این دلایل قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران بالاست (توضيحات محمد مهدی تفظلی مجری و تهیه کننده اسب بخار )

از دلایل مهم بالا بودن قیمت خودروهای خارجی در ایران 

هزینه دور زدن تحریم ها

هزینه پلاک گذاری

هزینه بیمه 

مالیات به دولت

عوارض و ارزش افزوده ۹ درصد

گمرک ۳۲ درصد 

هزینه آموزش و پرورش 

هزینه شهرداری