علت تعطیلی شبکه منوتو پس از ۱۴ سال فعالیت اعلام شد + جزئیات

فوری / شبکه «منوتو» پس از ۱۴ سال رسما اعلام تعطیلی کرد، علت تعطیلی شبکه فارسی زبان و ضد ایرانی من و تو به صورت رسمی توسط این شبکه اعلام شد 
علت تعطیلی شبکه منوتو پس از ۱۴ سال فعالیت اعلام شد + جزئیات

فوری / شبکه «منوتو» پس از ۱۴ سال رسما اعلام تعطیلی کرد، علت تعطیلی شبکه فارسی زبان و ضد ایرانی من و تو به صورت رسمی توسط این شبکه اعلام شد