علت تلف شدن دومین توله ایران ،یوزپلنگ ایرانی

واضح نیوز : علت تلف شدن دومین توله ایران ،یوزپلنگ ایرانی کالبد گشایی اعلام شده است.معاون محیط‌زیست طبیعی حفاظت محیط‌زیست: صبح امروز دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع آنها
علت تلف شدن دومین توله ایران ،یوزپلنگ ایرانی

واضح نیوز : علت تلف شدن دومین توله ایران ،یوزپلنگ ایرانی کالبد گشایی اعلام شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی حفاظت محیط‌زیست:

صبح امروز دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع آنها می‌شود. پس از بررسی‌های انجام پذیرفته، با نظر دامپزشک متخصص، تصمیم بر این شد که توله‌ها، برای بررسی بیشتر و نظارت دامپزشکی به یک بیمارستان تخصصی دامپزشکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از توله‌ها در مسیر انتقال به تهران تلف شد. تلف‌شدن توله یوز در دست بررسی و علت دقیق آن پس از کالبدگشایی اعلام خواهد شد.