هومن برق نورد عزادار پدر شد / جزئیات و علت فوت پدر هومن برق نورد

علت فوت پدر هومن برق نورد چه بود هومن برق نورد به سوگ پدر نشست.ظاهرا پدر آقای هومن برق نورد بازیگر سریال دودکش و پادری درگذشته است. این خبر تاسف بار را مینا وحید در صفحه شخصی خود قرار داده است.
هومن برق نورد عزادار پدر شد / جزئیات و علت فوت پدر هومن برق نورد

علت فوت پدر هومن برق نورد چه بود

هومن برق نورد به سوگ پدر نشست.ظاهرا پدر آقای هومن برق نورد بازیگر سریال دودکش و پادری درگذشته است. این خبر تاسف بار را مینا وحید در صفحه شخصی خود قرار داده است.

هومن برق نورد

پدربزرگ هومن برق نورد از مهاجران باکو به ایران بودند و فامیلی آنها ایازی بود، در زمان جنگ جهانی که به ایران آمدند به پدیده برق علاقه مند شده و نام فامیل خود را به برق نورد تغییر دادند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌