علی نعمتی مدافع پرسپولیس عزادار مادرش شد | فوت مادر علی نعمتی

علی نعمتی مدافع پرسپولیس در غم از دست دادن مادر بزرگ خود سوگوار شد.
علی نعمتی مدافع پرسپولیس عزادار مادرش شد | فوت مادر علی نعمتی

علی نعمتی مدافع پرسپولیس در غم از دست دادن مادر بزرگ خود سوگوار شد.