تبلیغات بنری
عکس جدید بهاره کیان افشار همراه با شعر زیبا از حمیدمصدق را میخوانید     شعر عاشقانه جالب  بهاره کیان افشار در میان من و تو فاصله هاستگاه می اندیشم، - می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری!تو توانایی بخشش داریدستهای تو توانایی آن را دارد - که مرازندگانی بخشدچشم های تو به من می بخشدشورِ عشق و مستیو تو چون مصرعِ شعری زیباسطرِ برجسته ای از زندگی من هستی....#حمیدمصدق ..  
عکس جدید بهاره کیان افشار همراه با شعر زیبا از حمیدمصدق

عکس جدید بهاره کیان افشار همراه با شعر زیبا از حمیدمصدق را میخوانید

 

 

شعر عاشقانه جالب  بهاره کیان افشار

در میان من و تو فاصله هاست

گاه می اندیشم، - می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری!

تو توانایی بخشش داری

دستهای تو توانایی آن را دارد - که مرا

زندگانی بخشد

چشم های تو به من می بخشد

شورِ عشق و مستی

و تو چون مصرعِ شعری زیبا

سطرِ برجسته ای از زندگی من هستی...
.
#حمیدمصدق .
.