تبلیغات بنری
تصویر نسبتا قدیمی از مرحوم عزت الله انتظامی و بهناز جعفری در سکانسی از یک فیلم را مشاهده میکنید
عکس قدیمی از مرحوم عزت الله انتظامی و بهناز جعفری

تصویر نسبتا قدیمی از مرحوم عزت الله انتظامی و بهناز جعفری در سکانسی از یک فیلم را مشاهده میکنید