• دوشنبه 01 آبان 1402 - 7:52
  • 357
  • 0 دیدگاه

عکس قدیمی زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و دخترشان مونا پشت صحنه سریال نارنجی پوش سال ۱۳۹٠

خانواده مهرجویی / عکس قدیمی زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و دخترشان مونا پشت صحنه سریال نارنجی پوش سال ۱۳۹٠  داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در مهرماه ۱۴٠۲ توسط باغب
عکس قدیمی زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و دخترشان مونا پشت صحنه سریال نارنجی پوش سال ۱۳۹٠

خانواده مهرجویی / عکس قدیمی زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و دخترشان مونا پشت صحنه سریال نارنجی پوش سال ۱۳۹٠ 

خانواده مهرجویی / عکس قدیمی زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و دخترشان مونا پشت صحنه سریال نارنجی پوش سال ۱۳۹٠

داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در مهرماه ۱۴٠۲ توسط باغبان ویلایشان به علت بدهی ۳٠ میلیون تومان توسط این سخص به قتل رسیدند.