تبلیغات بنری
  از عوامل سریال پدر ریحانه پارسا و سینا مهرداد تجلیل شد      مراسم تجلیل از عوامل سریال تلویزیونی پدر ظهر امروز سه شنبه با حضور حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده،بهرنگ توفیقی کارگردان،سینا مهراد و ریحانه پارسا بازیگران در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.            
عکس های «سینا مهرداد» و «ریحانه پارسا »در تجلیل از عوامل «سریال پدر»

  از عوامل سریال پدر ریحانه پارسا و سینا مهرداد تجلیل شد 

 

 

مراسم تجلیل از عوامل سریال تلویزیونی پدر ظهر امروز سه شنبه با حضور حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده،بهرنگ توفیقی کارگردان،سینا مهراد و ریحانه پارسا بازیگران در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

 

 

عکسهای سریال پدر , عکسهای ریحانه پارسا , عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا- 6

 

  مراسم تجلیل از عوامل سریال تلویزیونی پدر ظهر امروز سه شنبه با حضور حامد عنقا نویسنده و تهیه کننده،بهرنگ توفیقی کارگردان،سینا مهراد و ریحانه پارسا بازیگران در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

 

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر8

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر9

عکسهای سریال پدر , عکسهای ریحانه پارسا , عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا- 4

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر10

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر2

 عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر4

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر3

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر10

تجلیل از عوامل سریال تلویزیونی پدر

عکسهای سینا مهرداد و ریحانه پارسا در تجلیل از عوامل سریال پدر