تبلیغات بنری
رکنا: نوجوان 15 ساله ای که با وسوسه سرقت النگوهای دختر بچه پنج ساله او را کنار کانال آب روستای شین آباد کشاند و بعد از سرقت دخترک را به داخل کانال آب پرتاب کرد؛با اعلام گذشت اولیای دم بخشیده شد   ،صبح امروز پدر و مادر دختر بچه ای پنج ساله اهل روستای شین آباد میاندوآب،که چند ماه قبل توسط یک نوجوان به قتل رسیده بود؛ با حضور در دادگستری میاندوآب از قاتل فرزندشان اعلام گذشت کردند  
عکس و مشخصات قاتل دختر 5 ساله شین آبادی به دست نوجوان 15 ساله

رکنا: نوجوان 15 ساله ای که با وسوسه سرقت النگوهای دختر بچه پنج ساله او را کنار کانال آب روستای شین آباد کشاند و بعد از سرقت دخترک را به داخل کانال آب پرتاب کرد؛با اعلام گذشت اولیای دم بخشیده شد

 

،صبح امروز پدر و مادر دختر بچه ای پنج ساله اهل روستای شین آباد میاندوآب،که چند ماه قبل توسط یک نوجوان به قتل رسیده بود؛ با حضور در دادگستری میاندوآب از قاتل فرزندشان اعلام گذشت کردند