• جمعه 21 مهر 1402 - 20:05
  • 30
  • 0 دیدگاه

عکس | بارش اولین برف پائیزی در روستای آرپاچایی شهرستان گیوی در خلخال

عکس | بارش اولین برف پائیزی ۱۴٠۲ در روستای آرپاچایی شهرستان گیوی در خلخال
عکس | بارش اولین برف پائیزی در روستای آرپاچایی شهرستان گیوی در خلخال

عکس | بارش اولین برف پائیزی ۱۴٠۲ در روستای آرپاچایی شهرستان گیوی در خلخال