• شنبه 28 خرداد 1401 - 18:38
  • 334
  • 0 دیدگاه

عید قربان سال 1401 چه روزی است l عید قربان 1401 کی هست

تاریخ دقیق عید قربان در سال ۱۴۰۱ چه روزی و چند شنبه است؟, روز عید قربان کی است ۱۴۰۱, عید قربان ۱۴۰۱ در ایران کی هست در ادامه تاریخ و روز دقیق عید قربان در تقویم سال ۱۴۰۱ به شمسی و میلادی و هجری قمری ه
عید قربان سال 1401 چه روزی است l عید قربان 1401 کی هست

تاریخ دقیق عید قربان در سال ۱۴۰۱ چه روزی و چند شنبه است؟, روز عید قربان کی است ۱۴۰۱, عید قربان ۱۴۰۱ در ایران کی هست در ادامه تاریخ و روز دقیق عید قربان در تقویم سال ۱۴۰۱ به شمسی و میلادی و هجری قمری همراه با فضلیت های عید قربان و تاریخ عید قربان ۱۴۰۱ را در سایت خبری و اطلاع رسانی واضح نیوز میخوانید

تاریخ عید قربان سال 1401 چه روزی است و تاریخ دقیق روز عید قربان در تقویم سال 1401 چه روزی است؟

تاریخ عید قربان در سال 1401 : 18 تیر 1401 تاریخ دقیق عید سعید قربان مصادف با 10 ذوالحجه 1443 قمری 

تاریخ عید قربان ۱۴۰۱ در تقویم شمسی در ایران برابر با یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ است که در تقویم میلادی برابر است با ۱۰ ماه جولای سال ۲۰۲۲ و در تقوم هجری قمری برابر با ۱۰ ذی الحجه سال ۱۴۴۳ که بد نیست بدانید عید قربان امسال برابر با یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ است که نماز عید قربان برگزار میشود.

عید قربان 1401 / تاریخ عید قربان 1401 / تاریخ عید سعید قربان 1401 / عید قربان 1401 چه روزی است ؟