• دوشنبه 10 مهر 1402 - 13:57
  • 167
  • 0 دیدگاه

غرامت دستمزد ایام بارداری در بیمه تامین اجتماعی

غرامت دستمزد ایام بارداری در بیمه تامین اجتماعی  پرسش: بنده بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستم و به‌تازگی فرزندم به دنیا آمده است. در چه شرایطی می‌توانم از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کن
غرامت دستمزد ایام بارداری در بیمه تامین اجتماعی

غرامت دستمزد ایام بارداری در بیمه تامین اجتماعی 

پرسش: بنده بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستم و به‌تازگی فرزندم به دنیا آمده است. در چه شرایطی می‌توانم از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کنم؟

 پاسخ: باتوجه به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده زن درصورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان دارای ۶۰ روز سابقه کار و پرداخت حق‌بیمه باشد، می‌تواند بشرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید. ضمناً بیمه‌شدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد نمی‌توانند از این خدمت برخوردار شوند. 

مرکز ارتباط مردمی: ۱۴۲۰ 📞

پیامک: ۱۰۰۰۱۴۲۰ 📨