• جمعه 20 خرداد 1401 - 10:53
  • 193
  • 0 دیدگاه

فیلم / فرو ریختن پل گردشگری چند دقیقه بعد از افتتاح

فیلم فرو ریختن یک پل گردشگری در مکزیک چند دقیقه بعد از افتتاح را ببینید 
فیلم / فرو ریختن پل گردشگری چند دقیقه بعد از افتتاح

فیلم فرو ریختن یک پل گردشگری در مکزیک چند دقیقه بعد از افتتاح را ببینید