ویدیو | فوتون تونلند اتوماتیک G7 / فول آپشن ترین پیکاپ دو دیفرانسیل بازار ایران 

 فول آپشن ترین پیکاپ دو دیفرانسیل در ایران  نگاهی به فوتون تونلند اتوماتیک G7 ، فول آپشن ترین و قوی ترین پیکاپ صفر کیلومتر بازار ایران را در این ویدیو معرفی توسط حسین دلاور مجری سایت اخری
ویدیو | فوتون تونلند اتوماتیک G7 / فول آپشن ترین پیکاپ دو دیفرانسیل بازار ایران 

 فول آپشن ترین پیکاپ دو دیفرانسیل در ایران 

نگاهی به فوتون تونلند اتوماتیک G7 ، فول آپشن ترین و قوی ترین پیکاپ صفر کیلومتر بازار ایران را در این ویدیو معرفی توسط حسین دلاور مجری سایت اخرین خودرو ببینید: 

البته در غیاب ژاپنی ها و آمریکایی ها، پیکاپ های چینی در بازار پیکاپ های ایران قدرت نمایی میکنند.