ساعت بازی فولاد خوزستان و مس رفسنجان جمعه ۱۲ آبان ۱۴٠۲ (هفته نهم لیگ برتر)

ساعت تاریخ بازی فولاد خوزستان و مس رفسنجان جمعه ۱۲ آبان، ساعت ۱۵ از مسابقات هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس در کرمان برگزار می شود.  این مسابقه بصورت زنده از خوزستان پخش خواهد شد..  &
ساعت بازی فولاد خوزستان و مس رفسنجان جمعه ۱۲ آبان ۱۴٠۲ (هفته نهم لیگ برتر)

ساعت تاریخ بازی فولاد خوزستان و مس رفسنجان جمعه ۱۲ آبان، ساعت ۱۵ از مسابقات هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس در کرمان برگزار می شود.  این مسابقه بصورت زنده از خوزستان پخش خواهد شد.. 

 لیگ برتر_هفته_نهـم

 فولاد - مس رفسنجان

جمعه/12/آبان

 ساعت:15:00

 ورزشگاه:شهدای مس

 پخش زنده: شبکه خوزستان