تبلیغات بنری
مدیر روابط عمومی سازمان اوج در گفتگو برنامه رادیویی پشت صحنه: هزینه تولید فیلم خروج ۹ میلیارد تومان شده است. فرض کنید الان کرونایی نبود و ما قرار بود در سینما فیلم را اکران کنیم، نهایت  حدود ۱۲میلیارد می فروختیم. ما می‌دانستیم فیلم قاچاق می‌شود و آمادگی آن را داشتیم و از این اتفاق تعجب نکردیم. اما در اکران اینترنتی حداقل ۷۰درصد فروش در vod ها به فیلمساز می‌رسد. یعنی اگر ۵۰۰ هزار نفر این فیلم را با قیمت بلیت ۱۲ هزار تومانی ببینند، بیش از ۴میلیارد تومن نصیب ما می‌شود.
فیلمی با 9 میلیارد خرج اما امید به فروش 4 میلیاردی

مدیر روابط عمومی سازمان اوج در گفتگو برنامه رادیویی پشت صحنه:هزینه تولید فیلم خروج ۹ میلیارد تومان شده است. فرض کنید الان کرونایی نبود و ما قرار بود در سینما فیلم را اکران کنیم، نهایت  حدود ۱۲میلیارد می فروختیم.ما می‌دانستیم فیلم قاچاق می‌شود و آمادگی آن را داشتیم و از این اتفاق تعجب نکردیم. اما در اکران اینترنتی حداقل ۷۰درصد فروش در vod ها به فیلمساز می‌رسد. یعنی اگر ۵۰۰ هزار نفر این فیلم را با قیمت بلیت ۱۲ هزار تومانی ببینند، بیش از ۴میلیارد تومن نصیب ما می‌شود.