• سه شنبه 18 مهر 1402 - 18:36
  • 127
  • 0 دیدگاه

فیلم برخورد کامیون با ۱۰ خودرو در تبریز را ببینید

برخورد کامیون با ده خودرو در تبریز / ظهر امروز یک کامیون در خیابان تاکسی‌رانی تبریز، به بیش از ۱۰ خودرو برخورد کرد. سرویس اجتماعی تبریزبیدار/ ظهر امروز یک کامیون در خیابان تاکسی‌رانی تبریز،
فیلم برخورد کامیون با ۱۰ خودرو در تبریز را ببینید

برخورد کامیون با ده خودرو در تبریز / ظهر امروز یک کامیون در خیابان تاکسی‌رانی تبریز، به بیش از ۱۰ خودرو برخورد کرد. سرویس اجتماعی تبریزبیدار/ ظهر امروز یک کامیون در خیابان تاکسی‌رانی تبریز، به بیش از ۱۰ خودرو برخورد کرد. بریدگی ترمز، علت این حادثه اعلام شده‌است.

فیلم برخورد کامیون با ۱۰ خودرو در تبریز

یک کامیون در خیابان تاکسی‌رانی تبریز، به بیش از ۱۰ خودرو برخورد کرد.بریدگی ترمز، علت این حادثه اعلام شده است.