• چهارشنبه 25 آبان 1401 - 22:06
  • 186
  • 0 دیدگاه

فیلم تیراندازی تروریست ها به سمت مردم و ماموران در ایذه

واضح نیوز ؛ فیلم تیراندازی افراد ناشناس به سمت مردم و ماموران در ایذه را مشاهده میکنید 
فیلم تیراندازی تروریست ها به سمت مردم و ماموران در ایذه

واضح نیوز ؛ فیلم تیراندازی افراد ناشناس به سمت مردم و ماموران در ایذه را مشاهده میکنید