فیلم جالب از تست مقاومت و استحکام بدنه خودروهای ولوو را ببینید

ویدیو جالب از تست مقاومت بدنه و سقف خودروهای سواری تولید ولوو را مشاهده میکنید.   در این ویدئو ' چندین خودرو را بصورت طبقاتی روی هم قرار می‌دهند.  تا مقاومت خودروی سطح زمین را ب
فیلم جالب از تست مقاومت و استحکام بدنه خودروهای ولوو را ببینید

ویدیو جالب از تست مقاومت بدنه و سقف خودروهای سواری تولید ولوو را مشاهده میکنید.  

در این ویدئو ' چندین خودرو را بصورت طبقاتی روی هم قرار می‌دهند.  تا مقاومت خودروی سطح زمین را بسنجند