• شنبه 31 اردیبهشت 1401 - 15:00
  • 99
  • 0 دیدگاه

فیلم جنجالی سیگار کشیدن سحر قریشی ! / سیگاری شدن سحر قریشی

واضح نیوز هنرمندان - فیلم جنجالی سیگار کشیدن سحر قریشی  ! /  سحر همه را شوکه کرد  .فیلم لو رفته از سحر قریشی در یک فضای بیرون از خانه  در حال شسگار کشیدن همه را شوکه کرد خیلی از کا
فیلم جنجالی سیگار کشیدن سحر قریشی  ! /  سیگاری شدن سحر قریشی

واضح نیوز هنرمندان - فیلم جنجالی سیگار کشیدن سحر قریشی  ! /  سحر همه را شوکه کرد  .فیلم لو رفته از سحر قریشی در یک فضای بیرون از خانه  در حال شسگار کشیدن همه را شوکه کرد خیلی از کاربران با اتفاقاتی که برای سحر قریشی رخ داده است او را در قواره هنرمند ایرانی نمی دانند. 

سیگاری شدن سحر قریشی

 اخیرا فیلمی از سیگار کشیدن سحر قریشی در فضای خارج از خانه در فضای مجازی منتشر شد که ابهامات بسیاری را برای مردم ایجاد کرد ، برخی بر این باورند که این خانم، سحر قریشی نیست و برخی دیگر این فیلم را مربوط به زمانی که سحر قریشی در ایران حضور داشت دانستند. صحت این فیلم مشخص نیست و قریشی نیز تا کنون به بازنشر این فیلم واکنش نشان نداده است.