• سه شنبه 24 خرداد 1401 - 0:29
  • 209
  • 0 دیدگاه

فیلم حادثه انفجار کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد را ببینید

اصاویر ویدویی از حادثه انفجار کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد را تماشا میکنید 
فیلم حادثه انفجار کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد را ببینید

اصاویر ویدویی از حادثه انفجار کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد را تماشا میکنید