• سه شنبه 03 خرداد 1401 - 22:58
  • 1035
  • 0 دیدگاه

فیلم دوربین مدار بسته لحظه سقوط ساختمان متروپل آبادان

فیلم دوربین مدار بسته مغازه روبروی ساختمان عبدالباقی متروپل از لحظه سقوط این ساختمان را تماشا کنید 
فیلم دوربین مدار بسته لحظه سقوط ساختمان متروپل آبادان

فیلم دوربین مدار بسته مغازه روبروی ساختمان عبدالباقی متروپل از لحظه سقوط این ساختمان را تماشا کنید