• سه شنبه 03 خرداد 1401 - 0:42
  • 1392
  • 0 دیدگاه

فیلم صحنه های دردناک از بیقراری مردم آبادان برای عزیزان زیر آوار ساختمان متروپل

واضح نیوز حوادث: فیلم صحنه دردناک از بیقراری مردم آبادان برای عزیزانشان در زبر آوار ساختمان عبدالباقی متروپل را ببینید . ساختمان ۱۰ طبقه عبدالباقی متروپل ابادان در روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ فرپ ریخ
فیلم صحنه های دردناک از بیقراری مردم آبادان برای عزیزان زیر آوار ساختمان متروپل

واضح نیوز حوادث: فیلم صحنه دردناک از بیقراری مردم آبادان برای عزیزانشان در زبر آوار ساختمان عبدالباقی متروپل را ببینید .

ساختمان ۱۰ طبقه عبدالباقی متروپل ابادان در روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ فرپ ریخت و تعدادی کشته و مجروح شدند. ده ها نفر در زیر آوار ماند . 

امداد رسانی همه ارگان ها به نحو احسن برای خدمت رسانی و نجات زنده ماندمان ماندگان در زیر آوار به کمک سگ های زنده یاب ادامه دارد.