• چهارشنبه 04 خرداد 1401 - 17:57
  • 511
  • 0 دیدگاه

فیلم فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با نوید محمدزاده

ویدیو کوتاه از حضور فرشته حسینی و نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۲۲ را ببینید  لباس عجیب نوید محمدزاده  نوید محمدزاده این بار هم با پوشش عجیب خود سوژه رسانه ها شد. عکس وی با شلوار سبز
فیلم فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با نوید محمدزاده

ویدیو کوتاه از حضور فرشته حسینی و نوید محمدزاده در جشنواره کن ۲۰۲۲ را ببینید 

لباس عجیب نوید محمدزاده 

نوید محمدزاده این بار هم با پوشش عجیب خود سوژه رسانه ها شد. عکس وی با شلوار سبز زنگ گشاد شبیه شلوار زنانه همراه همسرش فرشته حسینی سوژه عکاسان شد . 

نوید محمد زاده و فرشته حسینی جشنواره کن ۲۰۲۲

فیلم فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با نوید محمدزاده

فیلم فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با نوید محمدزاده 03

نوید محمدزاده و فرشته فیلم فرشته حسینی در جشنواره کن ۲۰۲۲ با نوید محمدزاده 03