فیلم مراسم رونمایی ری را (ریرا) کراس اور جدید ایران خودرو را ببینید

ری را رونمایی شد ؛ مراسم رونمایی از خودروی ریرا اولین کراس اوور ملی با حضور وزیر صمت امروز یکشنبه ۵ تیر انجام شد.  ریرا یک خودروی کراس اوور توسعه یافته روی پلتفرم ikp1 است.  فیلم
فیلم مراسم رونمایی ری را (ریرا) کراس اور جدید ایران خودرو را ببینید

ری را رونمایی شد ؛ مراسم رونمایی از خودروی ریرا اولین کراس اوور ملی با حضور وزیر صمت امروز یکشنبه ۵ تیر انجام شد. 

ریرا یک خودروی کراس اوور توسعه یافته روی پلتفرم ikp1 است. 

فیلم از مراسم رونمایی ری را ایران خودرو با حضور وزیر صمت

(ویدیو از سایت اسب بخار است)