1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه نمایش در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه نمایش در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 30 مرداد 99,

♨️ فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش 🗓 پنجشنبه ۳۰ مرداد   🔹 پرندگان | آمریکا ۱۹۶۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۴:۳۰ 🔹 عملیات آمستردام | انگلستان ۱۹۵۹ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 مذاکره | کره جنوبی ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 پشت پرده مه | ایران ۱۳۸۳ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 ماجراهای هاکل بری فین | آلمان ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 پلیس مهد کودک ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 اینک آخر الزمان | آمریکا ۱۹۷۹ - ساعت ۱۹:۰۰…

تبلیغات بنری
♨️ فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش 🗓 پنجشنبه ۳۰ مرداد   🔹 پرندگان | آمریکا ۱۹۶۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۴:۳۰ 🔹 عملیات آمستردام | انگلستان ۱۹۵۹ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 مذاکره | کره جنوبی ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 پشت پرده مه | ایران ۱۳۸۳ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 ماجراهای هاکل بری فین | آلمان ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 پلیس مهد کودک ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 اینک آخر الزمان | آمریکا ۱۹۷۹ - ساعت ۱۹:۰۰…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش در روز پنجشنبه 30 مرداد 99

♨️ فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش

🗓 پنجشنبه ۳۰ مرداد

 

🔹 پرندگان | آمریکا ۱۹۶۳ - ساعت ۱:۰۰

🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۳:۰۰

🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۴:۳۰

🔹 عملیات آمستردام | انگلستان ۱۹۵۹ - ساعت ۶:۰۰

🔹 رمی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۸:۰۰

🔹 مذاکره | کره جنوبی ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰

🔹 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 پشت پرده مه | ایران ۱۳۸۳ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 ماجراهای هاکل بری فین | آلمان ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 پلیس مهد کودک ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 اینک آخر الزمان | آمریکا ۱۹۷۹ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 روز هشتم | بلژیک و فرانسه ۱۹۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 حصارها | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۲۳:۰۰