تبلیغات بنری
♨️ فیلم های سینمایی روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹   🔸 توپ شوت شیشه ساعت ۹ #شبکه_امید 🔹 سنگ اول ساعت ۱۰:۳۰ از #شبکه_سه 🔸 آرتی ماجرا آغاز می شود ساعت ۱۰:۳۰ از #شبکه_پنج 🔹 خداحافظ تهران ساعت ۱۳:۱۵ از #شبکه_شما 🔸 پروژه ۲۴ ساعت ۱۳:۲۰ از #شبکه_پنج 🔹 اردک اردک غاز ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک 🔸 مسابقه بزرگ ساعت ۱۵:۴۵ از #شبکه_سه 🔹 فیلشاه ساعت ۱۸ از #شبکه_امید 🔸 عصر دایناسورها ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک 🔹 آن سوی آبرها ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_چهار 🔸 خسته نباشید ساعت ۲۲ از #شبکه_آی فیلم  
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه شنبه 4 اردیبهشت 99

♨️ فیلم های سینمایی روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹

 

🔸 توپ شوت شیشه ساعت ۹ #شبکه_امید

🔹 سنگ اول ساعت ۱۰:۳۰ از #شبکه_سه

🔸 آرتی ماجرا آغاز می شود ساعت ۱۰:۳۰ از #شبکه_پنج

🔹 خداحافظ تهران ساعت ۱۳:۱۵ از #شبکه_شما

🔸 پروژه ۲۴ ساعت ۱۳:۲۰ از #شبکه_پنج

🔹 اردک اردک غاز ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک

🔸 مسابقه بزرگ ساعت ۱۵:۴۵ از #شبکه_سه

🔹 فیلشاه ساعت ۱۸ از #شبکه_امید

🔸 عصر دایناسورها ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک

🔹 آن سوی آبرها ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_چهار

🔸 خسته نباشید ساعت ۲۲ از #شبکه_آی فیلم