تبلیغات بنری
جدیدترین فیلم های سینمایی شبکه های سیما در تاریخ یکشنبه 2 شهریور 99 را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید     فیلم های سینمایی شبکه_نمایش یکشنبه ۲ شهریور   🔹 تیر شکسته | آمریکا ۱۹۵۰ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 دلبری | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۴:۳۰ 🔹 در دل امواج | انگلیس ۱۹۵۵ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 دلبری | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 عصر سایه ها | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 باغبان | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 پل ماریان…
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز یکشنبه 2 شهریور 99

جدیدترین فیلم های سینمایی شبکه های سیما در تاریخ یکشنبه 2 شهریور 99 را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید 

 

 فیلم های سینمایی شبکه_نمایش یکشنبه ۲ شهریور

 

🔹 تیر شکسته | آمریکا ۱۹۵۰ - ساعت ۱:۰۰

🔹 دلبری | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۳:۰۰

🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۴:۳۰

🔹 در دل امواج | انگلیس ۱۹۵۵ - ساعت ۶:۰۰

🔹 دلبری | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۸:۰۰

🔹 عصر سایه ها | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۹:۳۰

🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 باغبان | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 پل ماریان | کانادا ۲۰۰۲ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 عصر سایه‌ ها | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 رنگ خدا | ایران ۱۳۷۶ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 امروز | ایران ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 نبرد با آتش | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۲۳:۰۰