تبلیغات بنری
فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۴ فروردین پخش خواهد شد    همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۱:۰۰🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۳:۰۰🔹 شرلوک ، پرونده صورتی | انگلیس ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰🔹‌ سقوط امپراطوری رم | آمریکا ۱۹۶۴ - ساعت ۶:۰۰🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۸:۰۰🔹 یدک کش شماره ۲۲ | کانادا ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰🔹 شرلوک ، پرونده صورتی | انگلیس ۲۰۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 پنجره | ایران ۱۳۹۱ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 انتهای یک رویا | هنگ کنگ ۲۰۰۸ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 یدک کش شماره ۲۲ | کانادا ۲۰۱۸…
فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۴ فروردین

فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۴ فروردین پخش خواهد شد

 

 همشهری کین | آمریکا ۱۹۴۱ - ساعت ۱:۰۰
🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۳:۰۰
🔹 شرلوک ، پرونده صورتی | انگلیس ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰
🔹‌ سقوط امپراطوری رم | آمریکا ۱۹۶۴ - ساعت ۶:۰۰
🔹 وقتی همه خواب بودند | ایران ۱۳۸۴ - ساعت ۸:۰۰
🔹 یدک کش شماره ۲۲ | کانادا ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰
🔹 شرلوک ، پرونده صورتی | انگلیس ۲۰۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰
🔹 پنجره | ایران ۱۳۹۱ - ساعت ۱۳:۰۰
🔹 انتهای یک رویا | هنگ کنگ ۲۰۰۸ - ساعت ۱۵:۰۰
🔹 یدک کش شماره ۲۲ | کانادا ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰
🔹 شرلوک ، بانکدار کور | انگلیس ۲۰۱۰ - ساعت ۱۹:۰۰
🔹 خیلی دور خیلی نزدیک | ایران ۱۳۸۳ - ساعت ۲۱:۰۰
🔹 متفاوت مثل من | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۲۳:۰۰