• چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 11:43
  • 730
  • 0 دیدگاه

فیلم واژگونی قطار مشهد- یزد از نمای هوایی | تصاویر هوایی حادثه قطار مشهد یزد امروز چهارشنبه

واضح نیوز حوادث: تصاویر هوایی واژگونی قطار مشهد- یزد از هلیکوپتر | قطار مشهد به سمت یزد امروز چهارشنبه در طبس در برخورد با یک دستگاه بیل مکانیکی واژگون سد و ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند. 
فیلم واژگونی قطار مشهد- یزد از نمای هوایی | تصاویر هوایی حادثه قطار مشهد یزد امروز چهارشنبه

واضح نیوز حوادث: تصاویر هوایی واژگونی قطار مشهد- یزد از هلیکوپتر | قطار مشهد به سمت یزد امروز چهارشنبه در طبس در برخورد با یک دستگاه بیل مکانیکی واژگون سد و ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند.