• دوشنبه 02 خرداد 1401 - 7:47
  • 718
  • 0 دیدگاه
  • اقتصادی ,

فیلم کامل عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ (قسمت چهارم نیمه نهایی)

فیلم کامل عصر جدید یکشنبه 1 خرداد 1401 قسمت چهارم نیمه نهایی را در این گزارش واضح نیوز مشاهده می کنید.  دانلود و تماشای انلاین عصر جدید نیمه نهایی پخش شده روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ تماشای انلای
فیلم کامل عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ (قسمت چهارم نیمه نهایی)

فیلم کامل عصر جدید یکشنبه 1 خرداد 1401 قسمت چهارم نیمه نهایی را در این گزارش واضح نیوز مشاهده می کنید. 

دانلود و تماشای انلاین عصر جدید نیمه نهایی پخش شده روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

تماشای انلاین و دانلود قسمت انتخاب شرکت کنندگان برای مرحله بعد 

اجرای رضا موسوی از خوزستان عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

 

اجرای آرزو جعفری عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

اجرای علی برازجانی عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

اجرای ساینا شیخی عصر جدید یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱