• یکشنبه 29 خرداد 1401 - 21:46
  • 562
  • 0 دیدگاه

فیلم کامل فرو ریختن تنگ المان ورشو میدان امام حسن بروجرد را ببینید

تنگ ورشو غول پیکر ساخته شده در میدان امام حسن بروجرد فرو ریخت! شهردار بروجرد در پی فرو ریختن پوسته بیرونی المان تنگ ورشو در میدان امام حسن مجتبی(ع)، رئیس اداره زیباسازی شهرداری را از سمت خود برکنار
فیلم کامل فرو ریختن تنگ المان ورشو میدان امام حسن بروجرد را ببینید

تنگ ورشو غول پیکر ساخته شده در میدان امام حسن بروجرد فرو ریخت!

شهردار بروجرد در پی فرو ریختن پوسته بیرونی المان تنگ ورشو در میدان امام حسن مجتبی(ع)، رئیس اداره زیباسازی شهرداری را از سمت خود برکنار کرد.

این المان در منطقه لرآباد بروجرد در حال ساخت بود