• دوشنبه 30 خرداد 1401 - 1:18
  • 599
  • 0 دیدگاه

فیلم کامل گاف شبکه سه درباره جا زدن کارشناس فارسی زبان به جای کارشناس خارجی اهل هند را ببینند

فیلم ماجرای کامل سوتی شبکه سه درباره جا زدن کارشناس فارسی زبان بجای کارشناس هندی انگلیسی زبان و لو رفتن آن با فارسی صحبت کردن کارشناس برنامه که می‌گوید'' بله صدای شما را دارم ''
فیلم کامل گاف شبکه سه درباره جا زدن کارشناس فارسی زبان به جای کارشناس خارجی اهل هند را ببینند

فیلم ماجرای کامل سوتی شبکه سه درباره جا زدن کارشناس فارسی زبان بجای کارشناس هندی انگلیسی زبان و لو رفتن آن با فارسی صحبت کردن کارشناس برنامه که می‌گوید'' بله صدای شما را دارم ''