فیلم / انتقاد مژده لواسانی از گرانی ها و تورم در آنتن زنده تلویزیون

مژده لواسانی نسبت به گرانی روزهای اخیر واکنش نشان داد. در برنامه زنده اخیرش خطاب به مسئولین گفت: با وجود غم نان نمی‌توان از حال خوب حرف زد!
فیلم / انتقاد مژده لواسانی از گرانی ها و تورم در آنتن زنده تلویزیون

مژده لواسانی نسبت به گرانی روزهای اخیر واکنش نشان داد.

در برنامه زنده اخیرش خطاب به مسئولین گفت: با وجود غم نان نمی‌توان از حال خوب حرف زد!