فیلم | لحظه سقوط پهپاد عربستانی روی سر شهروندان یمنی (فیلم)

در سقوط پهپاد CH-4 عربستانی را در شهر صنعا چند نفر کشته و مجروح شدند
فیلم | لحظه سقوط پهپاد عربستانی روی سر شهروندان یمنی (فیلم)

در سقوط پهپاد CH-4 عربستانی را در شهر صنعا چند نفر کشته و مجروح شدند