فیلم / کیفیت بالای بدنه شورلت تاهو در هنگام اسقاط را ببینید

واضح نیوز اجتماعی: فیلم پخش شده در شبکه های اجتماعی از لحظه اسقاط خودروی شورلت تاهو که با ضربه های محکم دستگاه اسقاط به چه نحوی مچاله نمی‌شود . خیلی از کاربران ایرانی با مشاهده این ویدیو از کیفیت
فیلم / کیفیت بالای بدنه شورلت تاهو در هنگام اسقاط را ببینید

واضح نیوز اجتماعی: فیلم پخش شده در شبکه های اجتماعی از لحظه اسقاط خودروی شورلت تاهو که با ضربه های محکم دستگاه اسقاط به چه نحوی مچاله نمی‌شود . خیلی از کاربران ایرانی با مشاهده این ویدیو از کیفیت از خودروهای تولید داخل انتقاد کردند.