• شنبه 15 مهر 1402 - 15:32
  • 97
  • 0 دیدگاه

قابل توجه بازنشستگان مهر 1402 آموزش و پرورش 

قابل توجه بازنشستگان مهر 1402 آموزش و پرورش  ابتدا یک پیامک از صندوق برای شما ارسال می شود که مدارکتان دریافت شده. بعداز بررسی مدارک یک پیامک ارسال می شود که شماره دفتر کل شماست(شماره پرسنل
قابل توجه بازنشستگان مهر 1402 آموزش و پرورش 

قابل توجه بازنشستگان مهر 1402 آموزش و پرورش 

ابتدا یک پیامک از صندوق برای شما ارسال می شود که مدارکتان دریافت شده.

بعداز بررسی مدارک یک پیامک ارسال می شود که شماره دفتر کل شماست(شماره پرسنلی جدید)

بعد حکم شما صادر شده و از طرف اداره شما تقدیم می گردد

 احتمال دارد یک تا سه ماه  حقوق نداشته باشید البته اگر مدارکتان مشکلی نداشته باشد ممکن است فقط مهر ماه حقوق نداشته باشید .

سود صندوق ذخیره  فرهنگیان معمولا بعداز دو ماه از بازنشستگی به حساب سرمایه شما واریز می شود فرهنگیانی که حساب بانک سرمایه دارند به یکی از شعب مراجعه کرده و فعال کنند یا اگر شماره حساب ندارند حتما بروند افتتاح حساب کنند.

البته سال قبل به حساب بانک ملی بازنشستگان واریز شد

 وام ۳۰ میلیونی  بعد  از گذشت یک سال  بازنشستگی می توانید ثبت نام کنید