• سه شنبه 17 خرداد 1401 - 14:48
  • 163
  • 0 دیدگاه

قاتل طلبه های حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاتل دو طلبه در حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد وکیل وی فرجام خواهی کرده است که به دیوان عالی رفته است.
قاتل طلبه های حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاتل دو طلبه در حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد وکیل وی فرجام خواهی کرده است که به دیوان عالی رفته است.