تبلیغات بنری
قیمت آنلاین انواع پراید در بازار آزاد(قیمت های اعلام شده از سوی اتحادیه میباشد) پراید ۱۱۱ سفید  : ۶۸۵۰۰میلیون تومان پراید ۱۳۱ سفید : ۶۹میلیون تومان پراید ۱۳۲ سفید : ۶۴۵۰۰میلیون تومان پراید ۱۵۱ سفید : ۷۰ میلیون تومان
قیمت انواع پراید در بازار آزاد - 6 اردیبهشت 99

قیمت آنلاین انواع پراید در بازار آزاد(قیمت های اعلام شده از سوی اتحادیه میباشد)

پراید ۱۱۱ سفید  : ۶۸۵۰۰میلیون تومان


پراید ۱۳۱ سفید : ۶۹میلیون تومان


پراید ۱۳۲ سفید : ۶۴۵۰۰میلیون تومان


پراید ۱۵۱ سفید : ۷۰ میلیون تومان