جدول قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت انواع برنج ایرانی تیر ۱۴۰۱ را ببینید لیست قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار - تیر ۱۴۰۱ نام کالا قیمت (تومان) برنج عنبر بو ممتاز معطر طایفه - ۱ کیلوگرم ۷۸,۷۵۰ برنج هاشمی
جدول قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت انواع برنج ایرانی تیر ۱۴۰۱ را ببینید

لیست قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار - تیر ۱۴۰۱

نام کالا قیمت (تومان)
برنج عنبر بو ممتاز معطر طایفه - ۱ کیلوگرم ۷۸,۷۵۰
برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع - ۵ کیلوگرم ۳۷۳,۰۰۰
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار ۴.۵ کیلوگرم ۳۷۷,۸۰۰
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه طایفه - ۵ کیلوگرم ۴۴۵,۹۰۰
برنج دانه بلند بسمتی ۱۱۲۱ محسن - ۱۰ کیلوگرم ۴۸۰,۰۰۰
برنج دودی سنتی آقاجانیان - ۵ کیلوگرم ۵۶۰,۱۰۰
برنج ایرانی خوشپخت - ۱۰ کیلوگرم ۷۴۵,۰۰۰
برنج شیرودی گیلان - ۱۰ کیلوگرم ۹۵۰,۰۰۰
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - ۱۰ کیلوگرم ۱,۰۰۶,۴۰۰
برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع - ۱۰ کیلوگرم

۱,۰۳۴,۰۰۰

برنج کشت دوم مهمان نواز - ۱۰ کیلوگرم

۱,۲۸۲,۵۰۰