قیمت بیت کوین امروز 24 خرداد / سقوط 14 درصدی بیت کوین

سقوط 14 درصدی بیت کوین در 24 ساعت اخیر و رسیدن به رقم 22017 دلار اسامی و شمار مصدوم های کارخانه کربنات فیروزآباد + تصاویر محل حادثه کارخانه
قیمت بیت کوین امروز 24 خرداد / سقوط 14 درصدی بیت کوین

سقوط 14 درصدی بیت کوین در 24 ساعت اخیر و رسیدن به رقم 22017 دلار

سقوط 14 درصدی بیت کوین در 24 ساعت اخیر و رسیدن به رقم 22017 دلار

اسامی و شمار مصدوم های کارخانه کربنات فیروزآباد + تصاویر محل حادثه کارخانه