تارا اتوماتیک‌ ایران خودرو گران شد( قیمت تارا اتوماتیک)

تارا پرچمدار اتوماتیک‌های ایران خودرو باز هم گران شد! قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۵ میلیون تومان گران شد و به ۷۸۵ میلیون رسید تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز با رشد ۵ میلیونی ۷۶۵ میلیو
تارا اتوماتیک‌ ایران خودرو گران شد( قیمت تارا اتوماتیک)

تارا پرچمدار اتوماتیک‌های ایران خودرو باز هم گران شد!

قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۵ میلیون تومان گران شد و به ۷۸۵ میلیون رسید تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز با رشد ۵ میلیونی ۷۶۵ میلیون شد همچنین تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۷۰ میلیون تومان است و قیمت مدل ۱۴۰۱ این سواری ایران خودرو به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.